• Hydrogen som en av energibærerne ombord på ferge 

      Nawrozi, Murtaza; Al-Mansoori, Ahmed Sajid (Bachelor thesis, 2017)
      Med dagens miljøutfordringer og flere strengere miljøkrav har det vært nødvendig å se på miljøvennlige fremdriftssystemer innen maritime sektor. I den norske maritime næringen har det vært en lang tradisjon å benytte ...