• Bevaring av genressurser : etablering av urterik slåtteeng : bakgrunn, problemstilling og metoder 

   Austad, Ingvild; Natlandsmyr, Brith; Rydgren, Knut; Byrkjeland, Liv; Auestad, Inger (HSF notat, Book, 2004)
   Tradisjonelle urterike slåtteenger med lyskrevende engarter er i dag sterkt truet i det norske landskapet. Friluftsmuseene kan komme til å spille en viktig rolle for å sikre arts- og tidsriktige plantesamfunn inkl. enkeltarter ...
  • Kystgeitene på Selje : beitebruk, vegetasjon og landskap 

   Natlandsmyr, Brith; Austad, Ingvild (HSF Notat, Book, 2005)
   Rapporten gir en oversikt over hvordan kystgeitene utnytter og påvirker landskapet og vegetasjonen på Stadlandet. Undersøkelsen er basert på feltarbeid og intervju med fem geitebønder i Selje. Det er grunn til å tro at ...