• Utvikling av metode for valg av automatiske slokkeanlegg 

      Nøttveit, Martin Holm; Øvland, Øyvind; Eriksson, Emmanuel (Bachelor thesis, 2016-06-14)
      Automatiske slokkeanlegg har eksistert og vært benyttet som brannsikringstiltak i bygg i over 100 år. Tradisjonelt er det sprinkleranlegg som har vært benyttet, men de siste årene har nye alternativer kommet på markedet. ...