• Rederienes holdninger til miljø 

      Nøtsund, Eirik Toppen (Bachelor thesis, 2009)
      Denne oppgaven går ut på å finne hvilke holdninger rederiene har til miljø, da med tanke på hvorfor de velger å bruke penger på miljøforebyggende tiltak. Tiltak for å redusere utslipp av farlige gasser, behandling av ...