• Fleksibel struktur i to statsetater: Utfordringer for mellomledere og ansatte 

      Brattli, Simone; Molvær, Miriam; Nesheim, Torstein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Artikkelen tar for seg to statlige etater (Statens legemiddelverk og et område i Folkehelseinstituttet) som har endret organisasjonsstrukturen for å bryte ned «siloer» og fastlåste nettverk, og legge til rette for mer ...