• Ungdom og utdanningsval - Elevperspektiv på fagdag i bedrift 

      Mjelde, Maria (Master thesis, 2018-05-15)
      Hensikta med denne studien er å få innsikt i ungdommar sine erfaringar og refleksjonar av deltaking på fagdag i bedrift, utprøving og læring gjennom eigne erfaringar av yrke. Det finst lite forsking om ungdom og utprøving ...