• Å få vere saman når dagane mørknar 

      Mjåseth, Silje Heggheim (Bachelor thesis, 2015)
      For å møte behova til pårørande må sjukepleiar ta utgangspunkt i den individuelle situasjonen. Sjukepleiar må kartlegge behova deira, og pårørande må få vere med i utforminga av tenestetilbodet. Hjelpa frå det offentlege ...