• Å oppnå livsglede på dødsleiet… 

      Medhus, Wanda Eliassen; Miljeteig, Bente; Evenseth, Randi Elise Ytrenes (Bachelor thesis, 2008)
      Erfaringen vi har gjort oss gjennom ulike praksisforløp i studietiden, har vist oss at situasjoner der det blir utøvet pleie til alvorlig syke og døende mennesker er et område som mange vegrer seg for. Møtet med denne ...