• Omsorg for den samfunnsnyttige kroppen 

   Boge, Jeanne; Kristoffersen, Kjell; Martinsen, Kari (Journal article, 2010)
   Den franske filosofen Michel Foucault argumenterte for at ein har styrt moderne samfunn ved hjelp av samankoplingar mellom kroppslege praksisar og vitskap. Denne styringsforma kalla han disiplinering. I denne artikkelen ...
  • Produksjon av kunnskap og helse 

   Boge, Jeanne Helene; Martinsen, Kari (Chronicle, 2004-12-15)
  • Produksjon av kunnskap og helse 

   Boge, Jeanne; Martinsen, Kari (Others, 2004)
  • Uro kring evidens 

   Boge, Jeanne Helene; Martinsen, Kari (Journal article, 2004)