• Experimental and numerical investigation of the thermal ceiling jet thickness 

   Lyche, Nichlas (Master thesis, 2017)
   Røykjeten er en viktig faktor i forhold til deteksjon og slokkesystemer i forbindelse med brann. Den er ofte det første møte med røyk for disse systemene og det er derfor viktig å kvantifisere egenskaper som temperatur, ...
  • Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklags-høyde 

   Lyche, Nichlas; Strand, Ruben Dobler (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Denne oppgaven handler om estimering av tilgjengelig rømningstid, kun basert på røyklagshøyden. Oppgaven skal finne tid til kritisk røyklagshøyde i en to-sone modell basert på anerkjente akseptkriterier for røyklagshøyde, ...