• Livets høst: Redusere bruk av tvang i demensomsorgen 

      Lundal, Turid (Bachelor thesis, 2014-04-04)
      Bakgrunn: Demens er en av de vanligste sykdommene på sykehjem. Denne sykdommen kan gi adferds- og følelsesmessige endringer hos pasienten. Dette kan føre til utfordringer for sykepleieren i det daglige møte med pasienten, ...