• Evaluering av pilot for meritteringsordning ved HVL 2021-22 

   Ludvigsen, Kristine; Morlandstø, Morten (HVL-Rapport;2022/7, Report, 2022)
   I mars 2021 lyste Høgskulen på Vestlandet (HVL) for første gang ut muligheten for faglig ansatte i undervisningsstilling til å søke status som merittert underviser. I første del av rapporten gjør vi rede for bakgrunnen ...
  • HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning 

   Møgelvang, Anja; Ludvigsen, Kristine; Bjelland, Camilla; Schei, Odin Monrad (HVL-Rapport;6/2023, Report, 2023)
   Innledning: I denne rapporten presenterer vi i Faggruppen universitetspedagogikk de foreløpige resultatene av en spørreundersøkelse som kartlegger HVL-studenters bruk og oppfatninger av kunstig intelligens (KI) og KI-chatboter ...