• Å finne meining i å miste eit bryst. 

      Ludvigsen, Ingeborg Enes (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Gjennom min utdanning har eg møtt mange pasientar ramma av kreft. Dette har gjort stort inntrykk på meg og møtet mellom sjukepleiar og kreftpasient har lenge interessert meg. Eg ønska å skrive om brystkreft då ...