• Det Norske Veritas Seaskill’s ”Dynamic Positioning Operator Certificate” 

      Olsson, Karls Fredrik; Liljegren, Ida; Salamè, Josef (Bachelor thesis, 2014-06-03)
      Arbetet har som uppgift att belysa problemställningen ”Hur har DNV seaskills planeringsprocess och implementering sett ut, vid införandet av ett nytt certifieringssystem: Dynamic Positioning Operator Certificate?” Probl ...