• Betydningen av ekskursjon i historiefaget 

      Lie, Wendy Therese (Bachelor thesis, 2015-10-27)
      I forskningsarbeidet, var det ønskelig å se på hvordan ekskursjoner i historiefaget kunne påvirke elevenes motivasjon i faget. Videre var det av interesse å finne ut hvordan lærerne arbeidet mot en ekskursjon. Målet med ...