• Velmeinande overtaling – eller tvang? 

      Lauksund, Silje Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn for val av tema: Mi erfaring frå praksis, var at tvang vart mykje brukt i den daglege omsorga til pasientar som lever med demens i sjukeheim. Eg ynskjer å finne ut meir om kva type tvang som vert nytta, under kva ...