• Ansvarsfordelingen mellom los og navigatør 

      Alfsvåg, Pål; Styve, Are; Larsen, Bente; Øvrebotn, Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven tar for seg ansvarsfordelingen mellom los og navigatør. Gjennom intervjuer med loser og navigatører har vi samlet data om hva de sier om ansvarsfordelingen. Vi har deretter undersøkt hvilke faktorer som kan ...