• Use of digital tools for language development in kindergarten 

      Lakic, Elvira (Master thesis, 2020)
      Tema for denne oppgaven er bruk av den digitale applikasjonen Book Creator for flerspråklig utvikling med fokus på samarbeid mellom barnehage og flerspråklig hjem. Bakgrunnen for valg av tema er en stadig større andel barn ...