• Livskvalitet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom 

      Kvarsvik, Tina (Bachelor thesis, 2010)
      Bakgrunnen for min oppgave er at jeg ønsket å lære mer om hvordan man kan utøve god sykepleie til pasienter som lider av Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). En befolkningsundersøkelse viser at en stor andel av den ...