• Anbefalinger for flomregistrering i Statens vegvesen 

      Krokeide Heffernan, Kira (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven markerer slutten på en mastergrad i Climate Change Management ved Høgskulen på Vestlandet. Dette har vært en travel, men lærerik tid. Stor takk til mine veiledere; Marte Lange Vik og Guro Marie Dyngen. ...