• Tilpasset opplæring ved tavleundervisning 

      Knudsen, Vilde Rød (Bachelor thesis, 2019)
      Det har blitt hevdet at skolene ikke lykkes med å ivareta prinsippet om tilpasset opplæring. Det har vært mindre fokus på hvordan tavleundervisning ivaretar prinsippet om tilpasset opplæring. Jeg har derfor forsøkt å finne ...