• Algoritmisk tekstanalyse 

      Knoph, Christian Lauvåsvåg (Master thesis, 2020)
      Masteroppgaven undersøker bruken av algoritmisk tenkning i Vg1 engelskfaget på en videregående skole gjennom tekstanalyse av seks Jane Austen bøker. Fagfornyelsen som skal tre i kraft fra høsten gjør at algoritmisk tenkning ...