• Skoleledelse som bidrar til en inkluderende skolestart for gutter 

      Kleiven, Solfrid; Solheim, Monica (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne masteroppgaven er å finne ut hva skoleledere vektlegger for å lykkes med å gi guttene en inkluderende skolestart på første trinn i grunnskolen. Dette er en kvalitativ studie hvor det empiriske materialet ...