• Rettskriving i skriftkulturen – ulike perspektiv i Noreg og på Island. 

      Fretland, Jan Olav; Kjartansdottir, Gudrun; Balevik, Ingunn (Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen refererer til ein komparativ studie av rettskrivingskulturen i dei to landa, med tre tilnærmingsmåtar: gjennomgang av relevante læreplanar i Noreg og på Island, kvalitative intervju med eit utval lærarar om kva ...