• Når hver dag starter med blanke ark 

      Kildal, Mari Amanda; Ellefsen, Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
      Tittel Når hver dag starter med blanke ark – I møte med demenssykdom. Problemstilling “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd i stellesituasjoner med pasienter rammet av demenssykdom? “ Bakgrunn for valg ...