• Hva slags holdninger har lærere til fleksible skoler? 

      Karlsen, Niklas (Master thesis, 2019)
      Denne studien utforsker temaet skolebygg, gjennom en casestudie undersøkes hva som legges i begrepet fleksibel skole. Casestudien innebærer at jeg ser på læreres holdninger i sammenheng med Skolebruksplanen for Bergen ...