• Å vokse opp under profesjonell omsorg i barnevernsinstitusjon 

      Karbø, Maria Skog (Bachelor thesis, 2015)
      Til oppgaven har jeg valgt å ta for meg denne problemstilling: Hvordan er det å bli voksen på en barnevernsinstitusjon? Det er mye man kan undersøke når man tar for seg et slikt tema. Det er tilnærmet umulig og derfor ...