• Kama muta i barns lek i naturen 

      Kaldhussæter, Remi (Master thesis, 2021)
      Kama muta i barns lek i naturen I denne oppgaven ser jeg på hvordan barn uttrykker kama muta i lek i naturen. Jeg vil presentere hvilke uttrykk jeg har funnet i eksisterende forskning, og samtidig uttrykk jeg har utvidet ...