• Barn og unge som nærstående i en intensivavdeling 

   Johnsgaard, Tone (Masteroppgave, Master thesis, 2015-09-04)
   Bakgrunn/Hensikt: Samfunnsarbeid innebærer å undersøke og påvirke mulighetsbetingelser for sosial deltakelse. Mange pasienter innlagt i en intensivavdeling har nære relasjoner til barn og unge. Dette prosjektets hensikt ...
  • Observasjonsskjema for måling av ISBAR 

   Tangvik, Linda Skaug; Kinn-Mikalsen, Mats; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Bakgrunn: Oppsummert forskning rapporterer mangelfulle rutiner ved intrahospitale overflyttinger. Den muntlige overleveringen av pasientinformasjon mellom avdelinger beskrives som ustrukturert og varierende, og det etterlyses ...
  • Oversettelse og krysskulturell tilpasning av «The ISBAR handover tool» 

   Kinn-Mikalsen, Mats; Tangvik, Linda Skaug; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Overlevering av pasientansvar innebærer en risiko for at betydningsfull informasjon ikke blir videreført til neste ledd, noe som kan svekke pasientsikkerheten. Verdens helseorganisasjon anbefaler kommunikasjonsverktøyet ...
  • Sentrale venekatetre 

   Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Høgskolen i Bergen. Skriftserien. Rapport 2007 No 5, Lecture, 2007)
   Sentrale venekatetre med tilhørende koblinger er helt nødvendige hjelpemidler i moderne medisinsk praksis. Centre of Disease Control(CDC) påpeker at helsepersonell må undervises i forhold til indikajsoner for bruk av ...
  • Simulering er ikke til å spøke med: Helsefagstudenters erfaringer fra tverrprofesjonell teamtrening med bruk av simuleringsmetodikk 

   Breivik, Marit; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Sykepleieres erfaringer før og etter implementering av ISBAR – en kartleggingsstudie 

   Tangvik, Linda Skaug; Kinn-Mikalsen, Mats; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Kommunikasjonssvikt er en av hovedårsakene til uønskede hendelser i helsetjenesten. Spesielt er overlevering av pasientansvar en sårbar situasjon dersom betydningsfull informasjon ikke blir overført. Verdens ...