• Kreft, sykepleie og smertekartlegging 

      Jessen, Guro (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: I 2015 var det 32.592 nyoppdaget krefttilfeller. Kreft er en alvorlig diagnose, som påvirker pasientens livssituasjon. For mange pasienter og pårørende kan den nye livssituasjonen bringe mye usikkerhet og være ...