• Strategibruk i multiplikasjon 

      Jacobsen, Linda; Grindheim, Marianne (Bachelor thesis, 2013-08-29)
      I vårt forskingsarbeid ønska me å finne meir ut om multiplikasjonsstrategiar i skulen. Me valde å ikkje fokusera på elevar med matematikkvanskar for å avgrensa oppgåva vår. Problemstillinga me enda på var: «Kva slags ...