• Implementering av HMS-system ved Frank Mohn Fusa AS 

      Jørgensen, Hilde (Bachelor thesis, 2008)
      Det stilles stadig strengere HMS- og kvalitetskrav til virksomheter. Frank Mohn Fusa AS må overholde krav fra myndigheter, interne krav, kundekrav og krav i henhold til bedriftens ISO 9001:2000 sertifisering. Bedriften ...