• Bruk av innkomst-CTG hos lavrisikofødende: en klinisk audit 

      Jørandli, Kristina; Nese, Ada Kristine; Vik, Eline Skirnisdottir; Aasekjær, Katrine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Bakgrunn: Elektronisk overvåkning av fosteret, såkalt innkomst-CTG (kardiotokografi), blir mye brukt ved normale fødsler, til tross for at slik bruk ikke er forbundet med bedre fødselsutfall. Fødselsomsorgen i dag er preget ...