• Fra gruveavfall til produkt for byggenæringen. 

      Ishimwe, George Sudi; Øen, Kjartan Flekke (Bachelor thesis, 2020)
      Hovedmål for prosjektet er undersøke om restmassene fra Nordic Mining sitt Engebøprosjekt i Sunnfjord kommune, kan brukes i betongprodukter som byggenæringen kan ta nytte av. Effektmål for prosjektet er å tilegne kunnskap ...