• Tun+: Lomelde strand i Sogndal kommune: En modell for alternativ boligbygging 

      Austad, Ingvild; Dahle, Lisbeth; Tibballs, Anne; Roald, Ola; Husabø, Nils (HSF-Rapport;2/2012, Research report, 2012)
      Rapporten presiserer hovedmålene med prosjektet Tun +, og er en tilpassing av disse målene til en konkret kommune og et utvalgt utbyggingsområde, Lomelde i Sogndal kommune. I tillegg til at det er redegjort for retningslinjer ...