• Motivasjon til livstilsendring 

      Holstad, Lillian (Bachelor thesis, 2017)
      Tittelen på oppgåva er motivasjon til livstilsendring. Røyking er den største enkeltårsaka til sjukdom og tidlig død i Noreg. Det er ein klar samanheng mellom røyking og hjarte og karsjukdom. Dette samt eigen praksiserfaring ...