• Det veneriske sykehus – det første kurative sykehus i Norge 

   Holmberg, Susann Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det veneriske sykehuset i Christiania var det første kurative sykehuset i Norge, men har fått liten plass i medisinhistorien. Det fremstår nærmest som en fotnote i fortellinger om radesykehusene. Jeg vil i denne artikkelen ...
  • Kunnskap og autoritet – venerisk sykdom i 1700-tallets Norge 

   Holmberg, Susann Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Det medisinske markedet i 1700-tallets Norge er langt mer komplekst enn det et raskt overblikk kan gi inntrykk av. I denne artikkelen analyserer jeg dette markedet med utgangspunkt i venerisk sykdom i perioden ved å se på ...