• Aquafoni – interaktiv lydinstallasjon – over fem avsatser 

   Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes; Skreden, Marie (HVL-Notat;2023/13, Working paper, 2023)
   Aquafoni er det vi kan betegne som en mikrolokativ lydinstallasjon, forstått som et estetisk uttrykk som påvirkes av relativt små endringer i plassering (brukerens plassering og objekters plassering i et avgrenset rom). ...
  • Auditolocomotiv – automatoner som tegner 

   Hoem, Jon Øivind; Goodwin, Jeanett Ann; Bråten, Ingvard (HVL-Notat;2023/14, Working paper, 2023)
   Auditolocomotiv er en installasjon bestående av automatoner som tegner, på bakgrunn av programmerte egenskaper, formgitt og tilpasset av elever i grunnskolen. Dette notatet redegjør for bakgrunnen for prosjektet, noen ...
  • Auditomosjon – haptisk lydkunst 

   Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes; Enger, Ragnhild; Goodwin, Jeanett Ann (HVL-Notat;2023/12, Working paper, 2023)
   Auditomosjon er en lydinstallasjon bestående av store tekstile objekter – det vi kaller lydskapninger. Installasjonen består av 15 slike lydskapninger, hver av disse inneholder en høyttaler og en datamaskin som oppfatter ...
  • Experiencing (from) the inside – Mediated perspectives in kindergartens 

   Bråten, Ingvard; Hoem, Jon Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper presents a case study of preservice kindergarten teachers’ use of new form of digital imagery. The paper introduces spherical cameras and digital microscopes and discusses their affordances when introduced in ...
  • Learning about materiality through tinkering with Micro:bits 

   Digranes, Ingvild; Hoem, Jon Øivind; Stenersen, Arnhild Liene (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper discusses two pilot projects in Art and design education at the teacher training at Western Norway University of Applied Sciences. In the second round of drafts for the new curriculum of Art and design digital ...
  • Reflections on didactical challenges in teaching computer programming 

   Fojcik, Marcin Andrzej; Fojcik, Martyna Katarzyna; Høyland, Sven-Olai; Hoem, Jon Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   One of the key challenges of modern society is the vast number of technological devices surrounding us. As a result, general ICT skills are essential for both work and personal time. In addition, ICT skills are widely used ...
  • Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio 

   Hoem, Jon Øivind; Nyre, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Utvidet virkelighet i bøker for barn – «Augmented Reality» og analoge bøker 

   Hoem, Jon Øivind; Eide, Gro Merete (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I denne artikkelen ser vi på bruk av utvidet virkelighet («Augmented Reality»/AR) i samspill med analoge bøker. Disse bøkene er produsert av barnehagelærerstudenter med målgruppe barn 2-5 år. Gjennom estetiske læringsprosesser ...