• Sykepleie til pårørende 

      Hodne, Nina (Bachelor thesis, 2015-09-02)
      Bakgrunn: Over 30 099 personer i Norge fikk en kreftdiagnose i 2012, og tallet forventes å øke for hvert år. Det er nærliggende å tro at flere av disse personene har en eller flere nære pårørende. Det er derfor stor ...