• Eldre deprimerte i sykehjem 

      Hjelmeland, Stine Hamre (Bachelor thesis, 2009)
      Norsk versjon: Hensikten med denne oppgaven var at jeg skulle tilegne meg mer kunnskap om hvordan sykepleiere kan bidra til at eldre deprimerte i sykehjem opplever mening i hverdagen. Etter å ha vært i praksis på sykehjem ...