• Livskvalitet og palliativ behandling til pasienter med lungekreft 

      Hjelmås, Elin Kristin (Bachelor thesis, 2016-04-08)
      Bakgrunn for valg av tema: Pasienter med langtkommet kreft er en pasientgruppe man stadig vil møte på i yrket som sykepleier. Lungekreft er et økende problem med dårlige prognoser. Pasienter i palliativ fase har ofte ...