• Barn som pårørende 

      Hjønnevåg, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
      Tittel: Barn som pårørende Jeg har valgt dette temaet fordi jeg gjerne vil hjelpe barn som pårørende tidlig, for å unngå at de blir oversett, og at ikke senkomplikasjoner i form av angst eller depresjon oppstår. «Hvordan ...