• Different E-learning Paradigms - a Survey 

   Kristensen, Terje; Lamo, Yngve; Hole, Grete Oline; Hinna, Kristin (Conference object, 2007-10-28)
   At the beginning of this decade a new Learning Management System(LMS)was developed at Bergen University College as a continuation of its for-runners. This system has been a great commercial succcessw with the foundation ...
  • Teknisk verktøy eller didaktisk virkemiddel; noen reflekterende betraktninger rundt IKT 

   Hinna, Kristin; Hole, Grete Oline (Norsk pedagogisk tidsskrift 2005 No 3, Journal article, 2005)
   Å bruke IKT i undervisningen er et sentralt satsingsområde fra UFDs sider. Tjener dette til å styrke studentenes læringsarbeid eller er det «effektivt forførende»? Artikkelen fokuserer på ulike bruksområder for å få ...