• Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco 

      Gård, Ann Kristin; Hettervik, Cecilie (Bachelor thesis, 2002)
      Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, har kommet med en ny utgave av 9000-serien som består av kvalitetssikringsstandarder. Formålet med dette prosjektet har vært å starte implementeringen av NS-EN ISO ...