• Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall? 

      Hermansen, Helga; Haddeland, Tina Desiree (Bachelor thesis, 2011-07-12)
      En ønsker å se på energiinnholdet i det innsamlede restavfallet fra husholdninger i Haugesund. Dette avfallet blir i dag fraktet til Åmotfors Energi AB i Sverige. En analyserer denne løsningen og presenterer alternative ...