• Røykspredning i hybridventilerte skolebygninger 

      Hagen, Martin; Hereid, Johan (Bachelor thesis, 2003)
      Flere tragiske ulykker og dødsfall skyldes røyk og spredning av røyken. Ulykker som Hotell Calidonien i 1989 og Scandinavian Star i 1990, er tragiske tilfeller, som har voldet stor sorg i mange familier. Ulykkesgranskningen ...