• Eleven først, så studenten 

      Fretland, Jan Olav; Henjum, Jon; Skjær, Knut Atle (HSF Notat, Book, 2006)
      Målet med prosjektet er å skapa auka kompetanse og forståing mellom ulike partar i praksissituasjonar i grunnskulen. Den didaktiske hovudideen var at høgskulelærarar i norsk og matematikk sjølve arbeidde direkte mot elevar ...