• Tapping av rein oksid til katode 

      Helvik, Kjetil (Bachelor thesis, 2005)
      Prosjektet kjem til å bli montert og sett i drift før sommeren og dette ser ut til å bli eit velukka prosjekt. Det som blir det viktigaste måleparameter er kalkyle opp mot kostnader. Dette ser ein ikkje før ein dokumenterer ...