• Den demente traumepasienten 

      Hellesnes, Pål Magnus (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Eldre menneske fell og slår seg kvar dag i norske heimar. Nokre av desse går det bra med, medan andre treng helsehjelp og ofte kirurgisk behandling. Mange av dei som vert innlagd har ein demenssjukdom. Dette ...