• Kreft – Kommunikasjon - Mestring 

      Helland, Maren (Bachelor thesis, 2012-04-13)
      Bakgrunn for valg av tema: 27520 nordmenn rammet av kreft i Norge i 2009. Fra forrige femårsperiode (2000-04) til siste periode (2005-09), har forekomsten økt med 7 prosent for menn, og 3 prosent for kvinner (kreftforeningen ...